Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe ANTOM

                 
 
MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANTOM

Tomasz Piskorz Spółka jawna

ul. J.K. Branickiego 33

15-206 Białystok

 

zrealizowało projekt WND-RPPD.01.04.01-20-030/09 „CENTRUM PROMOCJI TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

Łączna wartość projektu

 

538 095,91 PLN

Koszty kwalifikowane

 

432 544,60 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

 

216 272,30 PLN

 

 

W ramach projektu zakupiono 43 środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które pozwoliły na utworzenie 4 nowych stanowisk pracy.

 

   
   
     Kontakt